Okopywanie

przez | 20 września, 2021

Okopywanie rowkiem w około drzewek nierodzących przyczynia się często do szybszego owocowania. Ten sposób może być stosowany do drzew starszych, nie dających się łatwo przesadzać. Pożądany skutek można osiągnąć jedynie tam, gdzie drzewa zostały prawidłowo posadzone i nie zapadły się zbyt głęboko w ziemię.

W promieniu 3 metrowym a nawet i większym, co zależy od wieku i siły drzewa, wykopujemy niezbyt szeroki rowek, głęboki na 1 metr, sięgający do samego podgruntu. Korzenie rozchodzące się od drzewa a znajdujące się w rowku poprzecinać. Okopywanie rowkiem na ziemiach suchych piaszczystych wykonywać wcześnie na jesieni i o ile zima jest niezbyt ciężka, można je pozostawić odkryte.

Na ziemiach wilgotniejszych pod drzewami zbyt bujnie rosnącymi a nierodzącymi, wykopany około nich późno na wiosnę rowek, trzeba jeżeli wzrost jest zbyt silny, zostawić dosyć długo niezakrytym. Za zasadę przyjąć tu należy, że im silniejsze jest drzewo i bujniej rośnie, tym dłużej rowek trzeba pozostawić niezasypany. Przy zasypywaniu rowków, brać ziemię tylko z wierzchnich uprawnych warstw i dodać nawozów fosforowych. Do tego celu najlepiej służy tomasówka, kości mielone i odchody przekompostowane. Po okopaniu takim drzewa niepłodne zazwyczaj już w ciągu lata zaczynają bardzo obficie pączkować.

Okopywanie rowkami, połączone jednocześnie z zasilaniem, powinno być zastosowane w sadach starych, od dawna zaniedbanych, które bardzo często dosyć silnie rosną, lecz nie owocują. Na ziemiach gliniastych, ścisłych, zbyt twardych spiekających się w lecie, często wystarcza rozorywanie w podłuż i na poprzek głębokich przegonów, pod zakończeniem się rozgałęzień drzew. Nie tylko na ziemiach gliniastych wilgotnych, lecz i na suchych piaszczystych, takie przegony mogą być z wielkim pożytkiem zastosowane. Przy pomocy sieci takich szerokich bruzd możemy w sadzie mniejszą lub większą wilgoć łatwo utrzymywać.

W sadach nie za gęsto posadzonych jeszcze lepsze usługi mogą dawać głęboko zorane zagony, krzyżujące się w różnych kierunkach między drzewami. Na zagonach tych można zastosować uprawę niektórych roślin okopowych, np. wczesnych ziemniaków, buraków letnich lub mieszanek pastewnych itp. Między zagonami wody deszczowe i roztopionych śniegów łatwiej się zatrzymują i wsiąkają pod drzewa.